Elförbrukning

Rapportering av elförbrukning i

Stora huset

Lilla huset

Båda husen