Hyresvillkor


Om inte annat avtalats löper hyresavtalet från ankomstdagen kl. 13:00 till avresedagen kl. 10:00.

Senast 3 dagar innan avtalet börjer, måste hyresgästen ringa Arne Jonasson och meddela exakt ankomsttid på telefon 0046 433 714 69 eller 0046 706 341 274. Det är viktigt att detta respekteras då Arne väntar Floboda med nyckeln. I modsat fall dras sek. 500,00 från depositum.

Hyresgästerna skall själv medföra sängkläder, lakan, handdukar, tvättfat, tvål, disk- och rengöringsmedel.

Ved till spisen kan köpas vid ankomst.

Rökdetektorer i Stora huset är förbundna med varandra och aktiveras samtidigt, om bara en av dem börjar. Instruera alla om hur man beter sig i en nödsituation. Undvik missbruk.

Den öppna spisen i stora huset skall alltid övervakas när det finns öppen eld och glöder i den. Lämna inte rummet om det finns eld eller göder i spisen.

Rökning och öppen eld i rummen är inte tillåtet.

Utomhus skor för inte anvendas inomhus.

Lakan måsta alltid användas på madrasserna. Madrasserna får inte avlägsnas från sängarna.

Funktionell skada på anläggningen ska omedelbart rapporteras till Arne Jonasson på telefon 0046 433 714 69 eller 0046 706 341 274. Skador på glas, talrikar, möbler rapporteras till Arne Jonasson vid avresan. Kostnader dras från depositum.

Ventilation till filtreringsanläggning ligger på marken öster om och mellan husen. Rören får inte blockeras. Om de blockeras fungerar systemet inte, og rören måsta grävs upp.  Utgifter till detta betalas av hyresgästen.

Kontrollera alltid på närmaste brandstation om det finns eldningsförbud innan du anvender öppen eld. Elda endast på dom etablerade grillplatserna.

Vid rökning utomhus, tænka på att i skogen vid vissa tider på året kan vara mycket torr och derför lätt at antända.

Förbud mot fiska, simmning eller segling gällar Gårdsjön (sjön på vänstra sidan nä man går ned mot Lagan.

För fiske i Lagan krävs en fiskelicens. Detta kan köpas i Traryd

Alla nedfallet trä i på Floboda kan användas til bränsle. Det er inte tillåtet att skade väkstligheten.

Rengöring av husen genomföres av hyresgästen enligt upphängd rengöringsplan. Brist på rengöring betalas av hyresgästen. Minimum betalning är sek. 500,00 som dras från depositum.

Vid avresan skall alla möbel vara placerade som visas på upphängt indredningsplan.

El betalas efter förbrukning. Avräkningsblanketen ska returneras inom 3 dagar efter hyresavtalets upphör. I motsatt fall återbetalas depositum inte.

Linbanan för inte användas.

Avfall ska sorteras enligt följande:
Avfall från köket (endast komposterbart) placeras i containr, säkert förpackade i plastpåsar.
Allt annat avfall säkert förpackad i plastpåsar tilhandatags av Arne Jonasson. Priset är sek. 100,00 pr. påse.
Om detta icke följs, minskas depositum.

Husdjur är endast tillåtna i det lilla huset.

Vid selskab över 50 personer kan problem uppstå om det forbrukas mycket vatten under en kort tid. Borrningen på 147 meter hinner inte med efterfrågan. Spara derför på vattnet!